Rynek leasingowy jest szczególnie wrażliwy na zmiany w koniunkturze gospodarczej oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym. W latach 2003-2007 branża leasingowa była najdynamiczniej rozwijającym się segmentem rynku finansowego, czemu sprzyjał popyt inwestycyjny ze strony podmiotów gospodarczych. Rozwój leasingu był stymulowany przede wszystkim przez dynamicznie rosnący popyt na samochody osobowe i ciężarowe oraz maszyny i urządzenia, w tym sprzęt budowlany. Rosło znaczenie leasingu nieruchomości (budynków przemysłowych i biurowych oraz obiektów handlowych i usługowych). W starych krajach Unii Europejskiej średni poziom finansowania inwestycji za pomocą leasingu wyniósł ok. 20%. W Polsce na koniec 2008 roku wynosił 11,8%. Wskazuje to na przestrzeń dla dalszego rozwoju tego segmentu rynku finansowego w Polsce. Polski rynek leasingowy rozwijał się w latach 2003-2007 dynamiczniej niż rynek europejski. Jego udział w rynku europejskim wzrósł z 1,2% 2003 roku do 2,6% w 2007 roku.Według stanu na koniec 2012 roku przedsiębiorstwa leasingowe przekazały w leasing 1 143 tys. środków (przedmiotów), obsługując 387 tys. leasingobiorców (dane GUS). Polska plasuje się na 8. miejscu w Europie pod względem udziału w rynku europejskim, przed wszystkimi państwami postkomunistycznymi (oprócz Rosji) i m.in. Austrią, Belgią, Hiszpanią, Finlandią, Holandią i Norwegią. Jest również jednym z 12 państw członkowskich Leaseurope, które osiągnęło wzrost sprzedaży w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku. W 2012 roku firmy zrzeszone w Leaseurope sfinansowały transakcje na sumę 252,6 mld EUR. Liderami na europejskim rynku leasingowym są Niemcy (45 mld EUR w 2012 roku), Wielka Brytania (44,7 EUR) i Francja (39 mld EUR).

Źródło: Anna Jabłońska,  ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. LEASING, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXIII, 2016 .

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.