Przeglądaj poprzez

Rodzaje leasingu wg ustawy o rachunkowości

Autor P. Trybała, w oparciu o przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości, dokonuje również podziału leasingu na:  leasing finansowy i leasing operacyjny, jednakże bez dalszej klasyfikacji. Ustawa z dnia 29 września 1994  o rachunkowości wymienia dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Kryterium rozróżnienia stron ma znaczenie podatkowe, tj. w kwestii dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli wedle cytowanej powyżej ustawy o rachunkowości podmiotem uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest leasingodawca,  to on będzie także osobą zobowiązaną do wykazania składników majątkowych w swoim bilansie. Jednocześnie wówczas odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty w rachunku wyników i strat. Z kolei u leasingobiorcy rata leasingowa będzie kosztem dla celów podatkowych. Przy opłatach wstępnych winny być one rozliczane w czasie, tzn. ,, kosztem bieżącym danego miesiąca powinna być jedynie ta część opłaty wstępnej, która przypada na poszczególny miesiąc, zgodnie z zasadą współmierności kosztów oraz przychodów.

Źródło: Piotr Trybała, Leasing Poradnik Przedsiębiorcy, Wydanie 1; AGNIESZKA PIĘKOŚ Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane.

admin

Bardzo Ci dziękuję za przeczytanie mojego artykułu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *