Leasing jest korzystną formą finansowania samochodu, co nie oznacza, że jest pozbawiony wad. Jedną z nich jest to, że do czasu wykupienia nie jesteśmy właścicielami danego dobra, lecz raczej je wynajmujemy. Rodzi to szereg problemów w sytuacji, gdy staramy się o kredyt, a ta ruchomość nie zwiększa naszej zdolności kredytowej, natomiast też jej nie obniża. W skład raty samochodu wchodzi część odsetkowa oraz kapitałowa. Do jej sumy należy też doliczyć wymagane ubezpieczenie samochodu. Tak naprawdę warunki zależne są również od naszego wkładu własnego oraz czasu leasingowania. Przy wartości samochodu 100000 złotych na okres leasingu wynoszący 2 lata, będzie nas kosztował łącznie 112 440 zł. Należy również zwrócić uwagę, że możemy w tym wypadku zaoszczędzić, gdyż nie musimy zapłacić podatku dochodowego. Rata miesięczna będzie wynosiła 3010 zł, a tarcza podatkowa 18324 zł. Oczywiście, jeżeli nasz wkład własny byłby większy, to całkowity koszt samochodu na pewno by się obniżył. Rata leasingu jest również powiększona o 23%, zatem opcja leasingu jest najbardziej korzystna dla przedsiębiorców, gdyż mogą oni dokonać odliczeń z tytułu prowadzonej działalności. To przełoży się z kolei na obniżenie podstawy opodatkowana. Leasing jest korzystny szczególnie w sytuacji, gdy kupujemy samochód w komisie, gdyż podatek vat liczony jest tylko od marży pośrednika Jeżeli mamy problem ze spłatą, możemy zrezygnować z leasingu, jednak nie odzyskamy już włożonych funduszy. Zatem lepszym rozwiązaniem wydaje się być jego cesja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.