W leasingu tenencyjnym leasingobiorca należy do grupy kapitałowej, w której uczestniczy dostawca. W praktyce w tej formie leasingu występują: właściwa, podstawowa umowa leasingowa oraz umowa tenencji. Trzecią umową jest umowa użytkowania. W  umowie tenencyjnej występują trzy podmioty: właściciel, przedsiębiorstwo leasingowe oraz użytkownik. Przedmiotem umowy tenencyjnej są zwykle nieruchomości. W transakcji tenencyjnej oddaje się do użytkowania nieruchomość (mieszkanie) za odpłatnością na zasadach zbliżonych do leasingu zwrotnego. Jednak istotą jest tu sposób, w jaki leasingobiorca wchodzi w przejęcie tej nieruchomości. Koszty opłaty skarbowej, które należy uiścić przy transakcji tenencji to zaledwie 1% podstawy jej wyliczenia. Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku sprzedaży tej nieruchomości. W tym miejscu zasadne wydaje się podkreślenie, że młodzież Kanady i wielu krajów Unii Europejskiej, w tym szczególnie krajów skandynawskich korzysta z leasingu tenencyjnego w procesie wynajmowania mieszkania, a potem jego nabycia.            

            W polskiej literaturze leasing tenencyjny określa się pojęciem „niekonwencjonalny”, ale tylko dlatego, że jest on w Polsce bardzo mało znany. Wymaga też zaangażowania się państwa wtedy, kiedy zaliczymy go do programu leasingu mieszkań dla młodych ludzi. Jednak w praktyce umowa użyczenia połączona jest z odroczoną w czasie umową sprzedaży mieszkania, przy czym państwo wspomaga proces przejęcia mieszkania na własność poprzez dokapitalizowanie kwot wniesionych już opłat leasingowych. Żeby tak się jednak stało w proces wprowadzenia leasingu tenencyjnego w Polsce należy zaangażować polityków i państwo. Jest to jednak trudne zadanie i zapewne upłynie sporo czasu zanim uda się opracować stosowne przepisy i akty prawne oraz zaangażować odpowiednie fi rmy leasingowe. Wymaga to po prostu zarówno czasu, jak i usunięcia wielu przeszkód formalno-prawnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że program taki byłby korzystniejszy niż system Rodzina na swoim.

Vide: Andrzej Dąbkowski Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Warszawa INNOWACJE W LEASINGU – LEASING TENENCYJNY, ZWROTNY, NORWESKI I LOMBARDOWY.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.