leasing dla start upa

Wielu nowych przedsiębiorców boryka się ze zdobyciem środków trwałych potrzebnych na start biznesu. Możliwy jest ich leasing od pierwszego dnia prowadzenia firmy, ale po spełnieniu wymaganych warunków.

Możliwość leasingu dla nowo powstałej firmy

Pomimo braku historii finansowej jest możliwość finansowania środków trwałych dla nowego podmiotu gospodarczej, bo firma leasingowa sama ustala swoje zasady. W myśl własnej polityki może zaufać firmie o krótkim stażu i zawrzeć z nią umowę, ale na określonych warunkach. Przedsiębiorcy, którzy działają na rynku poniżej 6 miesięcy, muszą dodatkowo zabezpieczyć umowę leasingową. Może być w tym przypadku wymagana wysoka wpłata czynszu inicjalnego, czyli pierwszej raty. Niezależnie od branży oraz formy działalności – czy będzie to spółka, czy jednoosobowa firma – leasing może stanowić istotną pomoc w rozwijaniu każdego biznesu, dla którego wymagane jest wyposażenie, pojazdy czy maszyny.

Weryfikacja wniosku leasingowego

Firma leasingowa, zanim podejmie ostateczną decyzję, może zastosować procedurę analizy ryzyka leasingowego, co ma ją zabezpieczyć w razie braku uiszczania rat w terminie. Nowa firma ubiegająca się o leasing może przejść też dodatkową weryfikację w publicznych wykazach KRS, REGON czy VAT oraz sprawdzić wiarygodność w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). Przedsiębiorca może podnieść swoją wiarygodność pod względem wypłacalności, a tym samym podnieść swoje szanse na leasing od pierwszego dnia prowadzenia firmy, jeśli udokumentuje swoją pozycję poprzez złożenie biznesplanu, listów referencyjnych, udokumentowanego doświadczenia w branży, a także przedstawi kontrakty zawarte z klientami.

Leasing bez wysokiej wpłaty własnej

Nowopowstała firma niemająca kapitału na opłatę czynszu inicjalnego może porozumieć się z leasingodawcą i uzgodnić alternatywną formę gwarancji np. poręczenie innej firmy, blokadę na rachunku bankowym, hipotekę lub inne satysfakcjonujące zabezpieczenie.

Dlaczego warto zdecydować się na leasing na początku działalności?

Przedsiębiorstwo, które dopiero rozpoczyna działalność, rzadko kiedy ma kapitał na zakup drogich maszyn, czy sprzętu, niezbędnych do wykonywania usług, więc jedną z dróg do ich sfinansowania jest leasing. Kredyt jest trudniejszy do uzyskania, praktycznie niedostępny dla nowej firmy. W przypadku leasingu przedmiot cały czas pozostaje własnością leasingodawcy, więc nie obciąża to finansowo młodej firmy w takim  stopniu, która w zamian za uiszczanie raty, może korzystać ze sprzętu i rozwijać biznes.

Co w leasingu dla nowej firmy?

By nowy przedsiębiorca uzyskał zgodę na leasing, wybrane środki trwałe muszą być związane z wykonywaniem przez firmę swojej działalności, czyli w praktyce wpływać na generowanie przychodu. Najłatwiej pozyskać leasing na samochód do 3,5 tony, o wiele trudniej na cięższe pojazdy i droższy sprzęt, ale nie jest to wykluczone. Ograniczeniem może być niższa kwota finansowania niż limit leasingowy, który firma ustaliła dla danego środka trwałego, ale nawet w tym przypadku leasing dla nowej formy pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.