Leasing jeszcze do niedawna był dostępny w Polsce tylko dla przedsiębiorstw. Obecnie nadal nie jest zbyt popularną formą finansowania dla osób prywatnych, przede wszystkim ze względu na nieznajomość jego warunków. Leasing konsumencki zakłada możliwość użytkowania rzeczy przez okres jego trwania. Wtedy jej właścicielem jest leasingodawca. Dopiero po upływie czasu trwania umowy, w czasie której regularnie uiszczało się wszystkie raty leasingowe, można nabyć leasingowany przedmiot za ustaloną w umowie kwotę, przeważnie od 1 do 10%. Udzielany jest zwykle na stosunkowo krótki w porównaniu do kredytu okres czasu, średnio 5 lat. W przypadku, gdy spotka nas sytuacja losowa i przedmiot leasingu zostanie zniszczony lub skradziony nie zwalnia to od obowiązku wywiązywania się z umowy do czasu jej zakończenia. Zaletą leasingu konsumenckiego jest zwykle wyższa niż w przypadku kredytu ustalona zdolność leasingowa. Zatem można wziąć ruchomość w leasing na wyższą kwotę. Dodatkowo, jeśli w leasing konsumencki bierze się samochód można liczyć na korzystniejszą ofertę ubezpieczeniową, gdyż instytucja finansowa oferująca leasing samochodu otrzyma od ubezpieczyciela lepsze warunki. Poza tym uzyskuje się pełen zakres ubezpieczeń na czas trwania umowy leasingu konsumenckiego, czyli oprócz OC, samochód objęty jest również ubezpieczeniem AC i NNW. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują dla umów leasingu konsumenckiego także Assistance. Przed podjęciem decyzji należy oczywiście podliczyć koszty i porównać je z kredytem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.