Przeglądaj poprzez

Daily Archives: 22 kwietnia 2020

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy leasingu

W praktyce  przedawnienia roszczeń leasingodawców w stosunku do korzystających –  przeważającej większości spraw to termin przedawnienia trzy lata, dotyczy przedawnienia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 in fine k.c.). Przyjmuj się także, że przedawnienie roszczeń z umów leasingu jest roszczeniem okresowym. Pogląd ten