Przeglądaj poprzez

Kalkulator Leasingowy


Charakter prawny umowy leasingu

Obecnie cywilnoprawny charakter leasingu jest skrystalizowany w takim stopniu, że nie powinien, jak się wydaje, nasuwać wątpliwości, chodzi bowiem o umowę nazwaną umożliwiającą korzystanie z cudzej rzeczy w określony sposób. Korzystanie to może polegać bądź to na samym używaniu rzeczy (korzystaniu z jej substancji), bądź

Funkcje ekonomiczne umów leasingu

Na tle analizowanych umów leasingu można z dość dużą pewnością wskazać dwa podstawowe cele ekonomiczne, których realizacji służyć ma w praktyce ich zawarcie. Warto zaznaczyć, że nie są one w pełni rozłączne, lecz opisują raczej funkcję „przeważającą” na tle danej umowy. Po pierwsze, konstrukcja leasingu stanowić może formę nabycia

Podstawowe rodzaje leasingu: leasing finansowy (podatkowy) i leasing operacyjny (bieżący).

Leasing finansowy, zwany także podatkowym charakteryzuje się swoistą trójstronną więzią, w której występują: finansujący, korzystający oraz dostawca (producent, dealer, inna osoba). Istota tego stosunku polega na tym, że zawierane są dwie, ściśle ze sobą powiązane umowy – umowa leasingu i umowa nabycia przedmiotu leasingu. Na podstawie ustaleń dokonanych

Najlepszy leasing samochodowy – wrzesień 2017

Każdy, kto decyduje się na podpisanie umowy leasingowej chciałby wybrać najlepszy leasing dostępny na polskim rynku. W tym wypadku warto zainteresować się poniższymi ofertami, które wyróżniają się na tle innych firm leasingowych. MASTERLEASE Masterlease to leasing, który dotyczy wszystkich marek dostępnych na polskim rynku, a

Leasing – co to jest, rodzaje i jego opłacalność

Od kilku lat wśród przedsiębiorców (i nie tylko) bardzo popularnym hasłem stał się leasing. Cieszy się on dużym zainteresowaniem. Jednak nie wszyscy wiedzą o co w tym chodzi. Postaramy się to wyjaśnić, a w poniższym artykule odpowiemy sobie na następujące pytania: Co to jest leasing