Samochód ma prawo wynająć każda pełnoletnia osoba, która ma ważne prawo jazdy, ale można też wynająć samochód z kierowcą. Dokumentem, który jest potrzebny do zawarcia umowy jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Niektóre wzorce umowne posiadają ograniczenia, np. najem auta od 21 roku życia lub też określony czas posiadania prawa jazdy.

Pojazdy wynajmowane są zazwyczaj z wypożyczalni albo z innego uzgodnionego miejsca podstawienia samochodu, na z góry określony termin. Opłata naliczana jest jako ,,wielokrotność stawki dobowej”. Możliwy jest także inny sposób wynagrodzenia uzależnionego od przejechanych kilometrów lub też wynagrodzenie miesięczne.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy najmu lub zrezygnować z dokonanej rezerwacji, jednakże może to nastąpić na określonych warunkach. Niektórzy wynajmujący nie pobierają opłat za zmianę rezerwacji lub rezygnację z zawartej uprzednio rezerwacji.

Konsument przed zawarciem umowy może domagać się od wynajmującego przedstawienia wzorca umowy, regulaminu usług, cennika, warunków ubezpieczenia samochodu. Według ogólnych przepisów prawa cywilnego ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umowy, wzór umowy, regulamin wiąże drugą stronę, jeżeli został jej dostarczony przed zawarciem umowy. Wzorce umowne powinny być sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały.

Należy korzystać z samochodu według zasad określonych w umowie lub regulaminie, a jeżeli umowa lub regulamin nie określa sposobu korzystania – w sposób odpowiadający właściwości rzeczy i jego przeznaczeniu. ,,Wypożyczalnia ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec najemcy – konsumenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, gdy wskutek zdarzenia zawinionego przez wynajmującego najemca doznał szkody”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.