Od kilku lat wśród przedsiębiorców (i nie tylko) bardzo popularnym hasłem stał się leasing. Cieszy się on dużym zainteresowaniem. Jednak nie wszyscy wiedzą o co w tym chodzi. Postaramy się to wyjaśnić, a w poniższym artykule odpowiemy sobie na następujące pytania: Co to jest leasing ? Czy jest opłacalny ? Czym się różni leasing finansowy od operacyjnego ? Który z nich i w jakich sytuacjach się bardziej opłaca ?

Leasing to specyficzna forma dzierżawy polegająca na korzystaniu przez leasingobiorcę z cudzej rzeczy (np. samochód, komputer) w zamian za opłatę leasingową. Inaczej: Jest to odpłatne korzystanie z cudzych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także gruntów.

Coraz częściej umowy leasingowe stają się korzystniejsze niż kredyty. Osoby prowadzące działalność gospodarczą szukają innych form finansowania niż kredyty, gdyż te często wzbudzają wątpliwości i niepokój. Przecież firma z kredytem robi złe pierwsze wrażenie dla przeglądających dokumentację. To jednak jest najmniejszy problem. Kredyty często wymagają dużej ilości formalności, ich uzyskanie wymaga zadaniu sobie dużo trudu. Często też spłacanie rat kredytu oraz jego odsetek ciągnie się za nami latami. A gdybyśmy chcieli sprzedać firmę? Tu właśnie pojawia się wspomniany wcześniej problem złego wyglądu w papierach, nie każdy podejmie się kupna firmy z kredytem.

Z alternatywą przychodzi leasing. Zawarcie umowy leasingowej zajmuje dużo mniej czasu niż uzyskanie kredytu. Zamiast brać kredyt na zakup nowych środków trwałych do firmy, można je po prostu pożyczyć. Oczywiście, aby leasingodawca miał korzyść z użyczania własnych rzeczy należy mu się za to opłata. Więc czym się różni od zwykłej dzierżawy? Tym, że po zakończeniu umowy leasingowej (w przeciwieństwie do dzierżawy) możemy po prostu odkupić dany środek trwały. Z przepisów prawnych wiadomo, że środki trwałe, będące własnością firmy (także te wzięte na kredyt) trzeba amortyzować. Amortyzacji podlegają środki trwałe (naliczane według stawki ustalonej przez Ministerstwo Finansów) oraz wartości niematerialne i prawne. W zależności od tego na jaki leasing jest umowa (operacyjny czy finansowy) odpowiedzialność amortyzacji spoczywa na różnych podmiotach. Umowa może być zawarta na czas  przybliżonej do okresu gospodarczej używalności lub całkowitego zużycia danej rzeczy. Potem może nastąpić odsprzedaż.

Wiemy już co to jest leasing i na czym polega. Wiemy, że istnieje jego podział. Zatem jeśli jesteśmy nim zainteresowani to jaki powinniśmy wybrać? Opiszemy teraz rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny, a to czym się różnią zauważymy od razu.
Leasing finansowy (kapitałowy) – czas trwania umowy jest  długi i zbliżony do okresu amortyzacji. Umowy tej nie można zerwać przed upływem całkowitego zamortyzowania. Amortyzację nalicza się w koszty leasingobiorcy. Raty leasingu finansowego są niższe niż w przypadku operacyjnego. Po zakończeniu umowy rzecz zostaje odsprzedana podmiotowi, który ją użytkował (ale nie musi tak być jeśli obie strony uzgodniły inaczej).
Leasing operacyjny – umowa obowiązuje przez czas krótszy niż w przypadku leasingu operacyjnego bez udzielenia gwarancji dotyczącej zakupu danej rzeczy po upływie umowy. Skutkiem krótszego czasu użytkowania są wyższe raty. Kolejną różnicą jest to, że koszty amortyzacji nalicza właściciel środka trwałego (leasingodawca). Korzystający ma prawo odstąpić od umowy nawet w bardzo krótkim terminie jej obowiązywania. Po upłynięciu czasu umowy rzecz wraca do właściciela- leasingodawcy.

Który opłaca się bardziej ?
Zauważalnie częściej stosuje się leasing finansowy, ponieważ umożliwia on leasingobiorcy zaliczanie w koszty zarówno odpisów amortyzacyjnych, jak i części rat leasingowych, stanowiących odsetki za przedmiot leasingu. Wybór leasingu powinien być także przemyślany pod względem tego co jest przedmiotem użytkowania. Leasing finansowy opłaca się bardziej, w przypadku przedmiotów które zużywają się przez wiele lat jak np. samochód. Po całkowitym zamortyzowaniu leasingodawca może kupić samochód, który może mu jeszcze posłużyć przez dłuższy czas. W przypadku leasingu operacyjnego korzystnym przedmiotem może być np. sprzęt komputerowy, który w tych czasach szybko przestaje być nowoczesny. Po zakończeniu umowy sprzęt wraca do właściciela, a leasingobiorca może zaopatrzyć się w nowszy, który będzie spełniał jego wymagania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.