Pojęcie i charakterystyka leasingu tendencyjnego

W leasingu tenencyjnym leasingobiorca należy do grupy kapitałowej, w której uczestniczy dostawca. W praktyce w tej formie leasingu występują: właściwa, podstawowa umowa leasingowa oraz umowa tenencji. Trzecią umową jest umowa użytkowania. W  umowie tenencyjnej występują trzy podmioty: właściciel, przedsiębiorstwo leasingowe oraz użytkownik. Przedmiotem umowy tenencyjnej są zwykle nieruchomości. W transakcji tenencyjnej oddaje się do użytkowania […]