Przeglądaj poprzez

Daily Archives: 24 kwietnia 2020

Umowa leasingu w przypadku upadłości leasingodawcy

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie klauzule umowne zastrzegające na wypadek: a) złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, b) zatwierdzenia układu, c) złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, d) otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, e) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, f) ogłoszenia upadłości. Postanowienia umowy zastrzegające