Przeglądaj poprzez

Daily Archives: 10 lipca 2019

Rodzaje leasingu wg ustawy o rachunkowości

Autor P. Trybała, w oparciu o przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości, dokonuje również podziału leasingu na:  leasing finansowy i leasing operacyjny, jednakże bez dalszej klasyfikacji. Ustawa z dnia 29 września 1994  o rachunkowości wymienia dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Kryterium rozróżnienia stron ma